VÄLKOMMEN TILL TASAJTENS FINANSBLOGG
-Bara för dig som är genuint intresserad av börsen

Dela denna sida
Visa gärna denna blogg för dina börsintresserade vänner:

Vill du få ett mail nästa gång en ny finansbloggpubliceras?
-Registrera då din epost adress här, klicka på denna länk!

FING B dagsdiagram: Kaffe-sumps-analysen pekar på en kommande test av 16 kr (diagram källa: Infront) FING B dagsdiagram: Kaffe-sumps-analysen pekar på en kommande test av 16 kr (diagram källa: Infront)

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se

Fingerprints sensor når nya framgångar - denna gång i Japan!
Fingerprint steg upp några procent idag trots en annars fallande börs.

På förmiddagen meddelade Fingerprint att deras senor finns med i en smartphone från en japansk tillverkare. 

Teknisk analys
Aktien befinner sig i sin 5:e köpsignal sedan halvårsskiftet.
Förra köpsignalen (nr 4) gav som mest en uppgång om cirka 60 %, men innevarande köpsignal (nr 5) har gått allt annat än bra, och halva jordklotet ligger nu back. Ugh.

Idag stiger dock Fingerprint +5,5 % på en annars sur börs där OMX-index faller -1,3 %. Allt annat lika, så bekräftar detta det vi redan vet. Fingerprint är tekniskt stark och det finns köpare i aktien. Som jag ser på saken har Fingerprint ett motiverat värde på 19-52 kr, och allt går Fingerprints väg. Den som tror på spå-i-kaffe-sump vet redan att man inte kan lita på kaffesump - men att dess analys inte desto mindre pekar på en kommande test av 16 kr (stänger gappet). Detta är ingen ny information.


Rekommenderad läsning:
-De senaste inläggen om teknisk analys på Fingerprint på tasajtens finansblogg, klicka här!Disclaimer - friskrivning (skyll inte på mig, skyll på din granne Lennart eller dig själv)
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till gigantiska förluster. 


 

Etiketter: fing
FING B dagsdiagram: Den underliggande trenden är positiv - då vi kan se stigande toppar och stigande bottnar (diagram källa: Infront) FING B dagsdiagram: Den underliggande trenden är positiv - då vi kan se stigande toppar och stigande bottnar (diagram källa: Infront)

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se


Fingerprint inne i tillfällig negativ rekyl
Fingerprint befinner sig bevisligen i någon typ av negativ rekylfas. Detta sker dock i en underliggande positiv trend.

Teknisk analys
Granskar vi RSI-kurvan kan vi se att denna på inget vis faller aggressivt, något som är typiskt i en positiv trend. 

Vi kan tydligt se stigande toppar och stigande bottnar (tak och golv stiger). Därmed är den tekniska analysen fortsatt positiv.

Målkursen och huvudscenariot står - aktien på väg upp!
Den som tror på spå-i-kaffesump finner att huvudscenariot är att Fingerprint gör en up-swing inom kort.
I går kunde vi se hur aktien steg +3,4 % på en annars negativ börs, och detta pekar absolut på teknisk styrka!

Därmed så kvarstår den tekniska målkursen på 16 kr! Likaså den fundamentala riktkursen på 19 kr (som motsvaras av en kvartalsvinst om 150 mkr på sikt till 10x vinstmultipel, vilket ger 6 miljarder i börsvärde på årsbasis). Kickern (potentialen) är en kvartalsvinst om 250 mkr med en vinstmultipel om 16x - något som skulle ge en börskurs på 52 kr.

Fotnot: All-Time-High för Fingerprint är 136,40 kr.
Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till giganstiska förluster. 

 

 

Etiketter: fing

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se


Att låta Excel räkna ut den matematiska trenden
För den som inte vill försöka bedöma trendens riktning själv, kan med fördel ta hjälp av Excel.
I tabellen nedan till vänster (tabell 1) har jag låtit Excel räkna ut trenden i 10 typiska bransch-specifika bolag. I tabell 2 till höger kan du se vad aktien stängde i för pris respektive datum.

Tolkning: När trendvärdet går från negativt till positivt, uppstår en köpsignal, och vice versa för säljsignalen.

Ex: Ericsson fick köpsignal den 5 december 2018 på 75,20 kr.


För dig som är intresserad av att handla i trendens riktning: Teckna ett abonnemang hos tasajten och få tillgång till denna rapport och 3 OMX-analyser varje dag - läs mer här!


Tack för att du följer tasajtens finansblogg!


 

Etiketter: matematiskatrender
SKF B dagsdiagram: RSI-kurvan vänder nu upp från 30-nivån. Detta brukar vara starten på en uppgångesfas för denna aktie (diagram källa: Infront) SKF B dagsdiagram: RSI-kurvan vänder nu upp från 30-nivån. Detta brukar vara starten på en uppgångesfas för denna aktie (diagram källa: Infront)

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se

Teknisk analys - köpsignal!
SKF har bottnat och befinner sig nere vid 130 kr-stödet. Den som tror på analyser med kaffe-sump-som analysunderlag fortsätter att läsa. Övriga hoppar ned till stycken om SKF:s bästa Q3 någonsin! (2 stycken ner).

RSI-kurvan har precis vänt upp och stiger nu upp genom 30.

SKF vänder historiskt gärna upp då RSI-kurvan bottnat ur kring 30-nivån. Detta framgår av tidigare utfall. Se alla svarta ringar i RSI-diagrammet, och jämför dessa med pilarna i pris-diagrammet.


 

SKF: Har bevisligen vänd upp från 130 kr förr (diagram källa: Infront) SKF: Har bevisligen vänd upp från 130 kr förr (diagram källa: Infront)
Det finns köpare på 130 kr-nivån
Om vi zoomar ut diagrammet ända tillbaka till 2010 kan vi se att marknaden finner SKF billig kring 130 kr-nivån (se diagram nr 2).

Har inte marknaden köpt SKF här (130 kr-nivån) förr så säg! 
Bild källa: Privata Affärer:s hemsida, från 2018-10-25: länk https://www.privataaffarer.se/skf-saljer-mer-an-vantat/ Bild källa: Privata Affärer:s hemsida, från 2018-10-25: länk https://www.privataaffarer.se/skf-saljer-mer-an-vantat/

Senaste Q3-rapporten bästa Q3 någonsin
Fundamentalt sett gjorde SKF B sitt bästa Q3 någonsin detta år 2018. Aktien är just nu billigt.

Därmed är både den tekniska och fundamentala analysen positiv. Aktien har nu utlöst en köpsignal med målkursen 138-148 kr.

Sammanfattningsvis: Såväl den tekniska kaffesumpsanalysen som den fundamentala analysen pekar på att aktien är redo för ett rejält uppställ - målområde 138-148 kr!

Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till giganstiska förluster. 

 

Etiketter: skf

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se

Den senaste köpsignalen (köpsignal 5) tog initialt fart, men uppe vid 13 kr-nivån fanns säljare.

Teknisk analys
Ur det tekniska perspektivet finner vi Fingret dock allt jämt i en större och bredare stigande trend, trots en sur omgivande börs. 

OMX dagsdiagram: har fallit -230 punkter från toppen på 1680. Undra var Fingerprint hade handlats om OMX i stället hade stigit +230 punkter från 1680? diagram källa: Infront OMX dagsdiagram: har fallit -230 punkter från toppen på 1680. Undra var Fingerprint hade handlats om OMX i stället hade stigit +230 punkter från 1680? diagram källa: Infront
Men att Fingerprint befinner sig i en stigande trend hjälper knappast då vi sitter fast med en sur-posse i Fingerprint. 

Däremot vet vi att företaget har vänt kvartalsförlust till kvartalsvinst. Betalkortsmarknaden är på väg att ta fart och Fingerprint är positionerad i Pole Position - längst fram! I alla falla om man skall tro på Fingerprints VD.

Den positiva edgen finns där
Fingerprint noterar stigande toppar och stigande bottnar, och befinner sig i en stigande trend. Att hålla aktierna då den fundamentala analysen också ser positiv ut har en positiv edge.

Den som inte tror på argumenten, kan vända på saken:
Var hade Fingerprint handlas idag, om OMX hade stigit +230 punkter i stället för att falla -230 punkter med start från 1680? (då hade OMX handlats på 1910!), och till vilken kurs hade Fingerprint handlats då?.

Den positiva utsagan står. Både tekniskt och fundamentalt.

Fingerprint befinner sig i en positiv teknisk underliggande trend, och enligt kaffe-sumpen så kvarstår målkursen på 16 kr. ur det fundamentala perspektivet förväntas Fingerprint göra en kvartalsvinst om 150 mkr inom rimlig framtid, och får då värderingen 10x vinstmultipel, vilket skulle ge ett riktvärde på 19 kr.
Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till giganstiska förluster. 


 
Etiketter: fing
FING intraday: Köparna finns där, och aktien stiger på en annars negativ börs (diagram källa: Infront) FING intraday: Köparna finns där, och aktien stiger på en annars negativ börs (diagram källa: Infront)

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se

Fingerprint stiger trots att teknologibörsen Nasdaq föll -3,8 % igår!
Fingerprint vill inte falla mer.
Efter den senaste tidens konsolidering från 13 kr ned till 12 kr, har den redan tekniskt starka Fingerprint rekylerat nog.

Det finns köpare, och trots en annars svag börs där OMX faller -1,0 %, så stiger nu Fingerprint +2,0 %.

Att ett tech-bolag stiger dagen efter att Nasdaq faller -3,80 % är självklart ett positivt tecken. Köparna finns där, och de hoppas på nedgång, som inte vill infinna sig.Teknisk analys - gap att stänga på 16 och 32 kr
I intraday diagrammet kan vi se att aktien föll ur sin stigande trend i morse, men köparna finns där, och nu är aktien tillbaka med kraft ovanför den redan stigande platå-kanalens golv. För den som är lite naiv och lättlurad, och tror på både Tomten och spå-i-kaffe-sump, finns en hoccus-poccus metod som kallas teknisk analys - och den säger att det finns köpare i Fingerprint, och att aktiekursen har tagit riktning mot att stänga gappet på 16 kr. Nästa gap att stänga finns på 32 kr.

Den som följer och tror på tomtens kaffe-sumps-analys finner köpsignalen den 23 november på 11,60 kr.
För att läsa om denna signal, se tidigare inlägg:

TEKNISK ANALYS: KÖPSIGNAL I FINGERPRINT - MÅLKURS 16 KR!
2018-11-23 09:43
FING 11,60 kr


Fundamental analys - aktien värd mellan 19-52 kr
Den som föredrar en försiktig fundamental analys, finner en kvartalsvinst om 150 mkr inom räckhåll. Detta skulle ge en årsvinst om 600 mkr, och med en försiktig vinstmultipel för ett ledande bolag i tech-branschen på 10x finner en rimlig värdering på 6 miljarder. Idag är börsvärdet ynka 3,7 miljarder. Därmed finner vi den fundamentala värderingen på motsvarande 19 kr per aktie. Om Fingerprint når 250 mkr i kvartalsvinst blir värderingen 16x vinstmultipel, vilket skulle ge 16 miljarder i börsvärde och en börskurs på 52 kr. All-time-high är 136,40 kr.


Tasajtens finansblogg är högst rankad 1:a på Google,
under sökordet "finansblogg".

Tack för att Du följer en av Sveriges mest populära finansbloggar!
Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till giganstiska förluster. 

Etiketter: fing

DET HELT GALNA VALET 2018
Sverige behöver en Regering. Eller gör vi?
Nåväl. Fakta kvarstår, det har nu gått över 2 månader sedan valet och vi har fortfarande ingen pajas på plats.

Sossarna har nu svarat på Centern och "Angry-Annies" patetiska förslag.

Något som i princip skulle innebära att Sossarna som är landets största parti, skulle regera med partiprogrammet från ett av de minsta.

Dummare än så här blir nog inte svensk politik?


Här kommer mitt seriösa förslag på hur man skulle kunna lösa problemet med regeringsbildningen.

Varför inte göra Regeringsbildningen till ett TV-Jippo?
Om vi ändå är tvingade att betala massa pengar, för att se Sossepolitik i TV vare sig vi vill det eller ej, så kan vi i alla fall få lite valuta för pengarna. TV1:s TV-serie REGERINGBILDNINGEN borde därför sändas varje kväll i avsnitt om 30 min. Längre orkar nog INGEN se på jämförbar dynga.

 

Alla måste titta
Alla partiledare, vars parti tagit sig över 4 % spärren är tvingade att deltaga (precis som med TV-licensen)!.

Man lottar ut spark-dräkter som barn har på dagis med olika teman; gris, kossa, hund osv…

Därefter får alla partiledare springa runt, runt, runt på ett hyrt dagis bäst de vill och prata eller bråka med varandra, 
 

Egalite för sjutton gubbar och en riktigt härlig stor och NY ARMÉ! Egalite för sjutton gubbar och en riktigt härlig stor och NY ARMÉ!

De har 20 avsnitt på sig att komma överens.
Har man inte kommit överens om hur man skall bilda regering inom 20 avsnitt blir Macron Statsminister över Sverige...
 

...precis som 1818 då man inte heller kunde komma överens, och i stället valde en FRANSK befälhavare...

Fotnot: tasajten är en politisk oberoende satirsajt som driver med såväl vänster- som högerpolitik.


 

Etiketter: tasajtenstokigheter
FING 120 min FING 120 min

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se

Fingerprint finner stöd på 12 kr-nivån!
Medan OMX faller -1,2 % finner vi att Fingerprint vandrar sidlänges kring 12 kr-nivån. 

Teknisk Analys
Den som följer mina tekniska-kaffe-sumps-analyser vet att Fingerprint just nu vandrar inne i en köpsignal mitt inne i kaffesumpen.

Aktier har förstås mycket att bevisa, men faktum kvarstår Fingerprint uppvisar just nu såväl stigande bottnar som toppar och detta är alltid ett positivt tecken.


 

FING B: Inne i köpsignal med målkursen 16-20 kr (diagram källa: Infront) FING B: Inne i köpsignal med målkursen 16-20 kr (diagram källa: Infront)

Zoomar vi ut och tittar till dagsdiagrammet kan vi se att RSI-kurvan befinner sig i stigande trend ovanför 50 och detta är ett positivt tecken!

Huvudscenariot kvarstår, det mest sannolika enligt tomten är att Fingerprint samlar kraft för ett kommande uppställ. Befintlig köpsignal står och målkursen kvarstår på 16-20 kr.


Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till giganstiska förluster. 

Etiketter: fing
Nyhetsflash (källa: Nyhetsbyrån Direkt, Sveriges främsta nyhetsbyrå inom Finans) Nyhetsflash (källa: Nyhetsbyrån Direkt, Sveriges främsta nyhetsbyrå inom Finans)

Per Stolt, daytrader / www.tasajten.se

Fingerprint går från klarhet till klarhet - tar order efter order!
Mycket snack och begynnande verkstad.
Fingerprint avancerar framåt på alla plan inom biometri-sensor-utvecklingen.

Senaste i veckan meddelade bolaget att samarbetspartnern Zwipe är med i tester med betalkort i Mellanöstern (se nyhetsflash till höger från i onsdags). 

UNION PAY, VISA och MASTERCARD-MARKNADEN är värd 12 miljarder-betal kort. Kan Fingerprint som är marknadsledare lägga fingrarna på 10 % av den? UNION PAY, VISA och MASTERCARD-MARKNADEN är värd 12 miljarder-betal kort. Kan Fingerprint som är marknadsledare lägga fingrarna på 10 % av den?
Hur mycket kan betalkortmarknaden ge?
Användningen (volymen) kreditkort ökar för varje år som går.

Enligt Fingerprints VD Christian Fredrikson är Fingerprint "marknadsledande" inom detta område, och vad innebär detta mer exakt kan vi som vanligt endast spekulera om. 

Något som egentligen borde passa oss alla väldigt bra, i och med att detta är precis vad aktiehandel handlar om - spekulation!

Antalet betalkort för UNIPAY/ VIA/ MASTERCARD uppgår till 12 miljarder kort år 2020, och ständigt ökande!

Hur stora blir intäkterna om Fingerprint kan ta 10 % av denna marknad, som marknadsledare, och tjäna 1 krona netto per kort i snitt per år.

Svar: 12 miljarder x 10 % x 1 kr = 1,2 miljarder per år.

Med en vinstmultipel på 10x skulle detta bolag då vara värd 12 miljarder, så låtsas vi att all annan rörelse slutar 0. 
(Detta även om inloggning i motorfordon - lastbilar och personbil är på gång).

Detta skulle ge en värdering om 39 kr per aktie. I tidigare inlägg kom jag fram till en värdering om 19-52 kr. Därmed har vi lite olika fundamentala bud: 19-39-52 kr.


 
FING B dagsdiagram: Befinner sig inne i en köpsignal på väg mot 16 kr om man skall tro på Tomtens spå-i-kaffe-sumps-analys (diagra, käla: Infront) FING B dagsdiagram: Befinner sig inne i en köpsignal på väg mot 16 kr om man skall tro på Tomtens spå-i-kaffe-sumps-analys (diagra, käla: Infront)

Teknisk analys
För dig som är lite naiv och lätt framför flötet och tror på både Tomten och Spå-i-kaffe-sump, kan tror säker också på teknisk-hoccus-poccus-analys!

I diagrammet till höger kan du se de senaste bedömningarna som framkommit av åratals lärdom från skumma, luddiga, och diffusa formationer i kaffe-sump:

Här om veckan fick vi en ny köpsignal på 11,60 kr. Detta var den femte köpsignalen sedan jag började fylla i dessa i diagrammet. Som högst var Fingret uppe i 12,87 kr i torsdags (+10,9 %), men har du fallit tillbaka till 12 kr-nivån. Rent tekniskt befinner sig Fingerprint i en ny uppgångsfas på väg upp mot 16 kr för att stänga "gapet".

Andra positiva argument för en uppgång är att aktien åkt ur stockholmsbörsens "large cap lista". Detta är positivt därför att "nästa" steg är att a; ingenting händer, då påverkas aktien inte, eller b; aktien kommer med i listan igen, och då kommer detta driva tillbaka fonderna in i aktien igen (vilket sannolikt leder till rejäl hausse).

Som tidigare nämnt är alla långsiktiga blankningscase över. Det enda korta aktörer kan göra är att fortsätta att streta emot och vägra köpa tillbaka blankade aktier (detta påverkar då inte aktiekursen), eller börja stänga korta positioner (detta kommer driva aktiekursen högre). Att initiera en "kort-posse" (blanka) nu, efter att aktien redan droppat från 136,40 kr ned till 11,97 kr och dessutom vänt kvartalsförlust till kvartalsvinst, samtidigt som bolaget driver på med full power framåt inför betalkorts-ruschen där man är marknadsledande - och intäkterna väntar runt hörnet, känns inte som en "positiv edge" om du frågar mig. 

Sammanfattningsvis: Aktien är fundamentalt billig och den tekniska-spå-i-kaffe-sumps-analysen säger att aktien är på väg upp till 16 kr för att stänga gapet.


Rekommenderad läsning:
-Kontrollera alla bullsh#t signaler i publicerade bloggar på tasajtens finansblogg, klicka här för att se alla inlägg!


För dig som vill läsa mer teknisk analys om OMX - upp till 3 gånger om dagen:
-Teckna tasajtens tekniska analys abonnemang, kostar endast som en kopp kaffe på stan per dag! Klicka här för att läsa om vad som ingår och hur mycket det kostar!

Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och låter aldrig en enskild position påverkar portföljvärdet mer än med några enstaka procent. Stora bets leder alltid förr eller senare till giganstiska förluster. 


 

Etiketter: fing
FING dagsdiagram: Aktien har tagit fart uppåt och enligt kaffe-sumpen testar FING kanaltaket inom kort! (diagram källa: Infront) FING dagsdiagram: Aktien har tagit fart uppåt och enligt kaffe-sumpen testar FING kanaltaket inom kort! (diagram källa: Infront)

Per Stolt, daytrader och pajas
www.tasajten.se

Lysande utsikter för Fingerprint
Fingerprint är enligt bolagets VD ledare inom en av de kommande stora marknaderna för biosensorer för fingeravtryck.

Igår meddelade bolaget ett samarbete med kinesiska Feitian, som ger Fingerprint tillgång till en marknad som är större än både VISA och Mastercard tillsammans!

12 miljarder kort år 2020 bara för dessa.

Hur ser då den tekniska hoccus poccus analysen? Med kaffe sump som analysunderlag!


Teknisk analys
Aktien har brutit sitt negativa momentum och nu tagit fart uppåt från Mid-range.

Det jag kan läsa av i kaffe-sumpen, även kallat "teknisk analys", är att köparna åter igen är i majoritet och att aktien nu tagit fart upp mot kanaltaket och 14-15 kr.

Vi kan även se i detta hoccus poccus diagram att RSI-kurvan vänder uppåt från neutrala 50.
Detta är ett en klassisk up-swing, och indikerar på kommande rejäl styrka, säger Tomten. Tomten säger att den tekniska målkursen är 16-20 kr, och att den fundamentala analysen pekar på 19-52 kr.


Rekommenderad läsning
-De senaste inläggen om teknisk analys på Fingerprint, på tasajtens finansblogg, klicka här!
Disclaimer - friskrivning
Tro inte på allt du läser på Intersnett eller ser på Ljug-Tub. Alla bedömningar och målkurser på denna oseriösa blogg bygger på spådom i kaffe-sump och liknande vodoo-ritualer som teknisk analys. Om Du tror på detta eller på tomten, får du skylla dig själv (som din granne Lennart brukar säga). Tasajtens finansblogg rekommenderar aldrig dig som läsare att varken köpa eller sälja aktier. Att handla med aktier är extremt farligt. Professionella traders tar aldrig stora bets, och riskerar aldrig mer än några procent av sin portfölj på någon enskild tradingidé. 


 

Etiketter: fing

Reklam:

http://www.bigrivercamp.se/sv/

Reklam: Big River Camp !
Den perfekta Vildmarkssemestern fylld med Äventyr & Avkoppling i fantastisk regi och miljö! Boka redan idag!

Ansvarig Äventyrsguide:
Håkan Birkl: +46 70 337 08 19

Big River Camp vann "ÅRETS ENTREPRENÖR" på Guldgalan 2017:

http://www.bigrivercamp.se/sv/

Big River Camp: Äventyr, SPA och god mat på Big River Camps Restaurang:

TASAJTENS FINANSBLOGG:

Senaste blogginläggen:

Återkommande bloggämnen

MEST POPULÄRA BLOGGINLÄGGEN

arkiv

Gå med i gratis nybörarkurs i teknisk analys

JUST NU: GRATIS
Teknisk Analys för nybörjare 
Gå med i tasajtens utbildningsgrupp!

-Ställ frågor om Teknisk Analys och Trading!
-Lär dig mer om teknisk analys via utbildning och utskick!
-Få erbjudanden!


ANMÄL DIG HÄR:
Klicka här - för att registrera din e-post adress och gå med i denna spännande och intressanta grupp!
 

Abonnera på tasajtens marknadsbrev!
Få tydlig teknisk analys varje dag till din mailbox innan öppningen!
-Läs mer om tasajtens abonnemang, klicka här!
 

Höstens NYA bok om Trading och Teknisk Analys är här!
-Lär dig se när köparna är på plats!

"...Daytrading med teknisk analys som beslutsunderlag..."

En bok-recension:
"...Jag är helt lyrisk över din nya bok tack! Har legat sömnlös under x nätter och funderat på dessa frågor. Och nu tycks jag äntligen ha fått svaren. 
Tack för en MYCKET bra bok!"

Magnus


-Beställ boken (730 kr)!
-Läs först mer (innehållsförteckning)!

 

Etiketter

Reklam:

NYEMISSION +700 %
Vi gratulerar vår annonsör Dividend Sweden och alla tasajtens kunder som tog del
av denna nyemission i början av detta år!