14 sept/ Därför avvaktar Fed med att höja räntan på torsdag!

Arbetslösheten faller - men varför stiger inte CPI ? Arbetslösheten faller - men varför stiger inte CPI ?

Skrivet av: Per Stolt, tasajten.se

Hela världen håller andan då Fed kommer att meddela sitt räntebesked nu på torsdag. Den amerikanska centralbanken kan precis som vi se att arbetslösheten har sjunkit från höga 10,0 % ned till 5,1 %. Inflationstakten har dock inte stigit under motsvarande period, utan tvärtom fallit. 

 

Feds viktigaste mått - KPI i USA befinner sig fortfarande på låg nivå Feds viktigaste mått - KPI i USA befinner sig fortfarande på låg nivå

I diagrammet till höger kan vi dock se hur USA:s inflationstakt konstigt nog faller.

Fallande arbetslöshet i kombination med fallande CPI av denna dignitet, är ur ett nationalekonomisk perspektiv i princip omöjligt att uppnå.

Orsaken måste därför ha sin förklaring.
 

143 miljoner jobb fanns i USA 2008. Det är nästan lika många som idag. 143 miljoner jobb fanns i USA 2008. Det är nästan lika många som idag.

Svaret måste därför finnas någon annanstans än i "arbetslöshetssiffrorna" (diagrammet allra längst upp).

USA har sannolikt lärt sig av Sverige, hur man döljer
arbetslöshet,  Med mängder av stödåtgärder, utbildningar och konstgjorda jobb.

Låt oss i stället titta på "antalet personer som arbetar". Det vill säga sysselsättningen. Denna tar ingen hänsyn till vad de som "inte" arbetar" gör.

I tabellen till höger kan vi se att det inte skapats särskilt många nya jobb i USA de senaste 6 åren.
143 miljoner arbetade i USA 2008. Idag arbetar nästan lika många. Inte undra på att inflationstakten inte stiger.
 

Hur mycket Fed än försöker påtala att andra faktorer än "inflationen", spelar stor roll när man fattar beslut om räntan, så väger detta mått trots allt tyngst. Och om man dessutom bedömer hur "övriga" faktorer spelar ut, så kan vi konstatera att:

+Kina har devalverat och gjort Dollarn starkare mot Yuanen. Detta talar för att man avvaktar med en räntehöjning. För att få inflationen att stiga måste amerikanarna snarare sänka räntan.

+Aktiemarknadens fria fall i augusti visar tydligt att ett nytt fritt fall mycket väl kan utlösas om något mindre fördelaktigt nu skulle adderas på den redan nervösa marknaden. SP500 har trots allt stigit +220 % på ca 6 år.

Ingen vill bli ertappad med byxorna nere. Allra minst Fed. En höjning nu, följt av en mindre avkylning på börsen, samtidigt som detta får dollarn att stärkas, skulle högst sannolikt innebär att inflationen riskerar att vända nedåt igen. Och var står Fed då? Jo med en "räntehöjning" i bagaget då inflationstakten redan befanns sig kring låga 0 %. Detta beslut kommer förstås i efterhand att se mindre genomtänkt ut. 

Även en centralbank försöker undvika att sätta sig i en situation som längre fram visar sig bli ofördelaktig. Precis som både traders och pokerspelare. 

Därför kommer Fed att lämna styrräntan oförändrad nu på torsdag.


Jag vill få ett mail nästa gång en nytt intressant blogginlägg publiceras!


 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln