17 aug/ Guldet uppe vid motstånd - finns det kraft för ett genombrott?

Guldet möter ett dubbelmotstånd uppe vid $1400 (diagram källa: Infront) Guldet möter ett dubbelmotstånd uppe vid $1400 (diagram källa: Infront)

Per Stolt, daytrader / tasajten.se

Guldet har tagit sig upp mot dubbel-motståndet uppe vid 1400-nivån. Ur det tekniska perspektivet finns inget som pekar på att denna nivå skall brytas. RSI-kurvan saknar helt momentum och pendlar flat, och detta samtidigt som själva värdet befinner sig kring neutrala 50.


 

Ovan: CPI i USA   -   Under: Guldpriset (diagram källa: Infront) Ovan: CPI i USA - Under: Guldpriset (diagram källa: Infront)

Guldets utveckling är som bekant, indirekt en placering på inflationens utveckling.

I de två diagrammen till höger kan vi se hur guldpriset följer den amerikanska inflationen hyfsat väl. I det övre diagrammet (direkt till höger), kan vi se konsumentprisindex i USA, och i det undre, guldpriset ($).

Trycket ökar i USA och en räntehöjning knackar på dörren, men samtidigt ser vi ingen tilltagande inflation och dessutom finner vi en pågående valkampanj inför presidentvalet.

Inflationen är inte på väg upp i USA, och inte heller guldpriset.  Den underliggande trenden för guldet är dock positiv, och inflationen kommer inte heller vändas till deflation. Den sammantagna analysen pekar därför på en sidlänges handel för guldet i spannet 1300-1400 det närmsta kvartalet.
 

Etiketter: guld

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln