SWING-TRADING FÖRSLAGEN
2015-05-16
Teknisk Analytiker: Per Stolt

Sedan starten i oktober 2012 har totalt 288 Swing-trading förslag skickats ut (se tabell 1 till höger. Dessa skall inte blandas ihop med de analysutskick som benämns ”Mest omsatta” (här analyseras aktier varje dag, och dessa befinner sig inte alltid i en tydlig köpsignal). Swing-trading förslaget däremot, skickas endast ut vid extra tydliga signaler då även de omgivande faktorerna pekar åt rätt håll (då med fokus på hur läget ser ut för OMX-index). Av dessa 288 Swing-trading förslag uppgår antalet köpsignaler till 223 motsvarande 77,4 %. Resten säljsignaler.


Resultatet för dessa signaler är följande:
Cortage: ej inräknat men borde ligga kring 0,03 % per transaktion max.
Spread: alla inköp är kalkylerade till säljkurs, alla försäljningar kalkylerade till köpkursen.

Köpsignalerna
133 köpsignaler gav en genomsnittlig vinst om +2,32 %
86 köpsignaler gav en genomsnittlig förlust om -1,60 %
Hitratio: 59,6 % (Antalet vinster i %)
Innebörden är att Swing-trading förslagens köpsignaler vinner 60 gånger av 100, och när man får vinner får man +2,32 %, medan förlusten endast är -1,60 %.Säljsignalerna
31 säljsignaler gav en genomsnittlig vinst om +1,58 %
34 säljsignaler gav en genomsnittlig förlust om -1,72 %
Innebörden är att Swing-trading förslagens säljsignaler har vunnit 47 gånger av 100, och när man vinner får man +1,58 %, medan förlusten är -1,72 %.
Då skall man veta att OMX under denna tid från 26 okt 2012 stigit +52 % från 1059,20 upp till 1616,48 (se diagrammet till höger).

Tips! Klicka på diagrammen och tabellerna för att förstora

Tabell 1: Det har skickats ut 288 affärsförslag sedan okt 2012. Mest köpsignaler.
Tabell 3: Resultatet för köp- och säljsignalerna var för sig.
Säljsignalerna lyckades nästan gå break-even trots att börsen stigit sedan starten 26 okt 2012.
Säljsignalerna lyckades nästan gå break-even trots att börsen stigit sedan starten 26 okt 2012.

Till höger kan vi se resultat i stapeldiagramsformat, alla Swing-trading förslagets utskick sorterade, med vinstaffärerna till höger och förlusterna till vänster.


Till höger kan vi se ett diagram som visar hur utvecklingen skulle ha sett ut om man staplar alla Swing-trading förslag på varandra. En vinstaffär om +2 % samt en vinstaffär på +2 % får alltså diagrammet att stiga till 4 %. Den som har en portfölj om 100,000 kr, och satsar detta belopp i varje trade skulle rent matematiskt få 155,6 % sedan starten (räknar man med courtage om 0,03% blir resultatet 138,28 %).
 

Diagram ovan: Varje stapel är ett Swing-trading förslag.
Diagram ovan: Varje affärsförslag staplade på varandra För att uppnå detta resultat med en portfölj om 100.000 kr måste man satsa detta belopp i varje trade.