DISCLAIMER/FRISKRIVNING
All handel med finansiella instrument är förknippad med risk. Det är upp till dig som abonnent/läsare att själv göra en bedömning av lämpligheten med handel utifrån din egen finansiella situation.

Företaget Trendnailer AB inkluderande webbsajten www.tasajten.se ansvarar varken direkt eller indirekt för förluster eller uteblivna vinster, av vilket slag än må vara kopplat till de analyser som företaget levererat eller publicerat.

Material, text eller diagram publicerats eller levererats garanteras ej vara korrekt. Det är upp till dig som kund att verifiera riktigheten i mottaget material.

Material, text och diagram, exempelvis bedömningar, köp- och säljsignaler skall ses som en allmän diskussion och inte som en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Du som vill köpa och sälja finansiella instrument rekommenderas först att rådgöra med din mäklare.

Historiska resultat för en viss produkt eller analysmodell innebär ingen garanti för framtida resultat. Transaktioner som nämns är oftast inte genomförda i verkligheten och kan inte användas som mer än ett teoretiskt värde och som underlag till en diskussion.

Du som köper ett abonnemang bekräftar att du har förstått riskerna med handel av finansiella instrument, samt accepterar denna friskrivning.