TASAJTENS MINICAP
-Analys och bevakning
Bolagets namn: Dividend Sweden
Bolagets VD: Bo Lidén
Grundades år: 2010
Säte: Stockholm
Bransch: Finans
Listad på: Aktietorget
Aktieticker: DIVI MTF B
Huvudägare: Archelon 5 %, Capensor 30 %, Bo Lidén 25 %
Webbsida: dividendsweden.se
 

Bolagsnyheter från Dividend Sweden:
2017-02-02: Starkt Q4
2017-02-01: 75 % koverteringsgrad
2017-02-01: 75 % koverteringsgrad
2017-02-01: 75 % koverteringsgrad
2017-01-31 Multidockers nyemission lyckad - aktien steg +30 %
2017-02-01: 75 % koverteringsgrad
2017-02-01: 75 % koverteringsgrad
 

Videopresentation av Dividend Sweden

-Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent, säger bolagets VD, Bo Lidén 

Det här är Dividend Sweden
Dividend Sweden bildades 2013, och har sitt ursprung i det privata investerings- och rådgivningsföretaget Capensor Capital. Även om Dividend Sweden är ett ungt företag har personerna bakom bolaget många års erfarenheter från främst finanssektorn, men också från ett flertal andra branscher.
Vår affärsidé är att erbjuda bolag listade på de mindre marknadsplatserna tjänster inom finansiell rådgivning, finansiering och ägarspridning. Våra erfarenheter säger oss att det är bland mindre bolag – bolag som saknar de kontakter och möjligheter som gäller för större företag – finns en hög efterfrågan på dessa tjänster.
Målet med Dividend Sweden är att verksamheten ska generera en hög och stabil avkastning till de omkring 4 000 aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent.

Fundamental analys
-Nyckeltal och aktiedata

Nyckeltal och aktiedata senaste 3 åren

 2016 2015 2014
 Intäkter 10,0 mkr 3,5 mkr ej operativt
 Marginal 15 % 3% ej operativt
 Rörelseresultat 8,0 mkr 6,0 mkr 5,0 mkr
 Aktieutdelning 0,02 kr/ aktie 0,02 kr/ aktie 0,01 kr/ aktie
 Vinst per aktie 0,09 kr / aktie 0,01 kr / aktie 0,00 kr/ aktie
 Extra utdelning * 0,08 kr / aktie 0,04 kr / aktie 0,01 kr/ aktie
 Total "utdelning" 0,17 kr / aktie 0,03 kr/ aktie 0,0 kr/ aktie

Nyckeltal senaste 4 kvartalen

 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016 Q1-2016
 Intäkter 2,1 mkr 2,1 mkr 2,1 mkr 2,1 mkr
 Marginal 17 % 17 % 12 % 13 %
 Rörelseresultat 2,0 mkr 2,0 mkr 2,0 mkr 2,0 mkr

Nycketal - aktiedata
Intäkter år 2016: 10 mkr
Röreslseresultat: 8,0 mkr
Börsvärde: 120 mkr
Aktiekurs: 1,40 kr
Vinstmultipel (röreslseresultat): 9x
Multipel på försäljning: 5x

Övrig information - kalkyl
* Under året har bolaget delat ut aktier i bolagen Multidocker samt Swemet till ett värde av 12 mkr. Detta motsvarar en...

Bolagets syn på framtiden - utsikter
Bolaget har kommunicerat en tro på att man kommer kunna upprätthålla en en introduktionshastighet om ett bolag per kvartal.
Om detta blir verkliget och inkommer till samma stolek på affärerna...

Slutkommentar
Den som köper Dividend Sweden får idag tillhandahålla hela 7 % i aktieutdelning (cash) samt 7 % i gratis tilldelning av bolagsaktier. Detta ger en teoretisk avkastning om +14 % per år om bolaget klarar uppnå sina mål, och kan genomföra ett normalår. Om detta är är intressant då bankräntan är +0,05 % är upp till var ochen att bedöma.

 

Teknisk analys
Stark rapport lyfte Dicidend Sweden +20 % från 1,20 kr till 1,40 kr (diagram källa: Infront)
Stark rapport lyfte Dicidend Sweden +20 % från 1,20 kr till 1,40 kr (diagram källa: Infront)

Dividend Sweden (1,40 kr): Starkt Q4 i fokus - lockar köpare
Bolagets kvartalsrapport togs emot positivt och marknaden ställde omedelbart upp aktien till 1,40 kr-nivån. Som högst betalades aktien till 1,70 kr. RSI-kurvan har nu tagit sig över neiutrala 50-nivån och detta är ett positivt tecken. Sannolikheten är hög för att vi ser aktien kring 1,50-1,60 kr på ett kvartals sikt.

Du kan ändra denna e