Aktieutbildning ONLINE:
-Innehållsförteckning
-Betalningsinstruktioner

-ALLA kan lära sig handla aktier framgångsrikt! Se först några av våra gratisutbildningar och trailers: 
-Trailer från NIVÅ 1 (makroekonomi)
-Trailer från NIVÅ 2 (trend, stöd och motstånd)
-Gratis film 1: Glidande medelvärde - trubbel i paradiset (så förlorar du pengar 28 gånger i rad)
-Gratis film 2: Inspelad LIVE-trading i OMX-terminen - Så kan man tjäna pengar under en lugn, tråkig och sidlänges dag! (fler liknande utbildningsfilmer finns under NIVÅ 3: Expert-nivå)

 

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SE TASAJTENS UTBILDNINGSFILMER ONLINE:
1: Klicka på betalknappen direkt ovan.
2. Fyll i dina uppgifter och den mailadress du önskar för länk och lösenord till.
3: Betala via VISA/MC direkt via hemsidan. Din betalning administreras av Svenska Dibs och Svenska Handelsbanken,
via VISA-secure.
4: Kvitto och länk skickas omgående till den mailadress du angav.
Var rädd om denna personliga länk. Endast från denna kan du se tasajtens filmer.
5: Klicka på länken i ditt erhållna mail och se tasajtens utbildningsfilmer så många gånger du vill under två månader!

NIVÅ 1
NYBÖRJARKURS
LÄR DIG MER OM AKTIEMARKNADEN
800 KR (11 VIDEOS - 190 min)

För vem: Absoluta nybörjaren
För dig som precis fått upp ett intresse för aktiemarknaden och vill förstå grunderna. 

Efter denna utbildning förstår du:
+Vad en aktie är och varför behovet av
en börs finns.
+Grundläggande kunskaper om hur aktiemarknaden fungerar.
+Hur man handlar aktier.
+Övergripande förståelse för makroekonomiska begrepp, och hur omvärlden påverkar börsen.

Krav på förkunskaper:
Inga

NIVÅ 2
FORTSÄTTNINGSKURS
 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG
1.200 KR (15 VIDEOS - 298 min)

För vem: Aspiranten
För dig som vill förstå hur man blir lönsam. Denna kurs riktar sig till dig som vill förstå hur man måste tänka och agera för att tjäna pengar på ett mer systematiskt vis.

Efter denna utbildning förstår du:
+Hur man identifierar träffsäkra och tydliga köpsignaler (och säljsignaler) med hjälp av teknisk analys.
+Varför vår beslutsförmåga försämras när vi börjar förlora pengar, och hur vi undviker detta.
+Hur man gör för att kontrollera sin risk på ett framgångsrikt vis.

Krav på förkunskaper:
För att tilllgodogöra sig denna utbildning är det en fördel om man vet hur det går till att handla aktier. 

NIVÅ 3
TÄNK OCH AGERA
SOM EN PROFESSIONELL TRADER
1.500 KR (16 VIDEOS - 205 min)

För vem: Blivande experten
För dig som söker de små fördelarna i kampen om ett förbättrat tradingresultat. 
​-Vem har edgen, Du eller Marknaden? 

Efter denna utbildning förstår du:
+När på dagens de bästa tillfällen ges och varför.
+Hur man bedömer riktningen på OMX de allra närmaste minutrarna genom att titta på de avslut som görs.
+De viktigaste tumreglerna inom trading som alla professionella traders känner till.
+Hur man tjänar pengar när rapporter släpps.

Krav på förkunskaper:
Denna kurs rekommenderas till dig som handlar aktivt idag och har förståelse för grundläggande begrepp som "stop-loss", "spread" och "RSI"

KURS 1A:    AKTIEMARKNADEN – SÅ FUNGERAR DEN

VIDEO 1: Börsen - en historisk tillbakablick (17 min)
– I vilken omgivning uppstod världens första börs?
– Så gick det till när världens första börskrasch korrigerade priserna -99 %.
– Inside trading på 1800-talet
– Sveriges börshistoria på en minut

VIDEO 2: Vad är en aktie – från idé till börsnotering (9 min)
– Vad är en aktie, och varför välja aktiebolaget som företagsform?

VIDEO 3: Marknadens aktörer – vad gör de på finansmarknaden (15 min)
– Fonder, fondkommissionärer, spreadbettingfirmor, banker, tradingfirmor, market makers

VIDEO 4: Börsens utveckling – stiger alltid aktier (12 min)
– Är börsen ett pyramidspel?
– När på året stiger oftast aktier?
– Vilken avkastning kan man förvänta sig?

VIDEO 5: Att handla med aktier – vad behöver jag veta (24 min)
– Så tjänar vi pengar på nedgång?
– Orderläggning
– Detta händer vid öppningen – callen!
– Vilken typ av depå skall du välja?
– Så mycket skall du betala i courtage och transaktionsavgift
– I orderdjupet kan man se vem som vill betala vad

VIDEO 6: Andra finansiella instrument (21 min)
– Terminer
– Optioner och Warranter
– CFD/ Cash For Difference
– ETF/ Exchange traded funds
– Binärer

KURS 1B: MAKROEKONOMI – SÅ PÅVERKAR DEN AKTIEMARKNADEN!

VIDEO 7: Ekonomisk historia – Idéer om den optimala marknaden (19 min)
– Så växte olika ekonomiska idéer fram till dagens makroekonomiska teorier
– Merkantilismen – strävan efter det positiva handelsöverskottet
– Adam Smith (Scotland 1723-1790) - den osynliga handen
– David Ricardo (London, 1772-1823) - den komparativa fördelen
– Karl Marx (Preussen, 1818-1883) - arbetarrevolutionen är snart här
– John Maynard Keynes (England 1883-1946) – staten kan dämpa konjunktursvängningarna
– Milton Friedman (USA 1912-2006) – låt marknaden vara i fred

VIDEO 8: Makroekonomiska begrepp och hur de påverkar aktiemarknaden (30 min)
– Vad är nationalekonomi? – Mikroekonomi och makroekonomi
– Räntor
– Valutor
– Inflation och deflation (KPI)
– Arbetslöshet
– BNP
– Hur påverkar dessa mått och begrepp börsen?

VIDEO 9: Stimulans eller åtstramning – hur kan staten försöka påverka samhällsekonomi (13 min)
– Med finanspolitik och penningpolitik försöker staten påverka samhällsekonomin

KURS 1C: AKTIEANALYS – VÄRDE ELLER RIKTNING?

VIDEO 10: Fundamental analys – hur mycket är en höna värd (11 min)
– Så mycket är en höna värd
– Att värdera ett bolags prestationer

VIDEO 11: Teknisk analys – att bedöma riktning (19 min)
– Kan människans agerande förutspå framtiden?
– Varför passerar fler övergångsstället just nu?
– Charles Dow, en av pionjärerna inom teknisk analys

KURS 2A:   TEKNISK ANALYS

VIDEO 12: Grundläggande förståelse teknisk analys - stöd och motstånd (34 min)
– Vad är ett stöd och ett motstånd?
– Hur skapas ett stöd eller motstånd?
– Hur agerar man då en aktie når ett stöd eller ett motstånd?

VIDEO 13: Grundläggande förståelse teknisk analys – trender (33 min)
– Vad är en trend?
– Hur definierar man trendens riktning!
– Lär dig dra en korrekt trendlinje!
– Så hittar man de rätta köpsignalerna!

VIDEO 14: Relative Strength Index - vad innebär en överköpt eller översåld börs (16 min)
– Vad innebär en överköpt/översåld börs?
– Så tolkar du RSI-kurvan!
– Lär dig den alternativa tolkningen av RSI som kan förutspå kursuppgång!

VIDEO 15: Candlesticks - att förutspå priset på ris i Japan på 1700-talet (35 min)
– Så analyserades rismarknaden framgångsrikt i Edo (Tokyo) på 1700-talet!
– Doji och andra stickor – att förutspå slutet på en trend!

VIDEO 16: Geometriska figurer (16 min)
– Lär dig förutspå börsrörelser med geometriska figurer !

VIDEO 17: Glidande medelvärden – trubbel i paradiset (12 min)
– Så förlorar du pengar 28 gånger i rad!

KURS 2B: PSYKOLOGISKA EFFEKTER – ATT FATTA BESLUT UNDER STRESS

VIDEO 18: Finansiell stress - därför fattar vi fel beslut (17 min)
– Så uppstår finansiell stress och så påverkar det ditt resultat

VIDEO 19: Att skapa förutsättningar för framgång (32 min)
– Lär dig tänka rätt från början!
– Grundläggande förutsättningar och råd för att möjliggöra framgång in om trading

VIDEO 20: De vanligaste misstagen - så undviker du att göra dem igen (11 min)
– Lär dig förstå varför du agerar på ett felaktigt vis och förlorar pengar!
– Så gör du för att undvika psykologiska misstag i marknaden!

KURS 2C: RISKHANTERING – SÅ BLIR DU EN VINNARE

VIDEO 21: Risk – ett ganska logiskt begrepp trots allt (12 min)
– Grundläggande förståelse för riskbegreppet
– En hel stad uppbyggd på en enda liten detalj som kallas för edge
– Så tjänar du pengar på aktiehandel baserad på teknisk analys

VIDEO 22: Entry och exit - att ta sig in och ur en position (3 min)
– Grundläggande förståelse för den tillsynes enkla aktieaffären

VIDEO 23: Inköpsstrategier - exakt när är det bäst att köpa? (32 min)
– Så mycket får man riskera vid en enda affär! 
– Genomgång av de viktigaste inköpsstrategierna, när de passar bäst samt vilka fördelar och nackdelarna de ger!

VIDEO 24: Att ta hem vinst - så säljer du på toppen (14 min)
– Hur säljer man sina aktier mest framgångsrikt
– Genomgång av de viktigaste försäljningsstrategierna, när de passar bäst samt vilka fördelar och nackdelarna de ger!

VIDEO 25: Stop loss – medge fort att du har fel (3 min)
– Lär dig mer om den enda kända hemligheten till framgång inom aktiehandel

VIDEO 26: Simulering av resultat för de olika strategierna (19 min)
– Se hur de olika strategierna påverkar din portfölj!
– Vilken inköpsstrategi och försäljningsstrategi är bäst?

KURS NIVÅ 3
TÄNK OCH AGERA
SOM EN PROFESSIONELL TRADER

KURS 3A: TUMREGLER SOM ALLA PROFESSIONELLA TRADERS KÄNNER TILL
VIDEO 27: Tumregel nummer 1:
VIDEO 28: Tumregel nummer 2: 
VIDEO 29: Tumregel nummer 3:
VIDEO 30: Tumregel nummer 4:
VIDEO 31: Tumregel nummer 5:
VIDEO 32: Tumregel nummer 6:
VIDEO 33: Tumregel nummer 7:

KURS 3B: Kvartalsrapporten - att bedöma läget och handla aktier i samband med kvartalsrapport

VIDEO 34: Den tekniska analysen innan rapport (11 min)
Så vet vi om en aktie är stark eller svag inför sin kvartalsrapport.

VIDEO 35: Rapporten släpps – så värderar och agerar marknaden (4 min)
-Lär dig att förstå vad de större aktörerna tittar på innan de bestämmer sig för att köpa eller sälja stora volymer aktier

VIDEO 36: Den tekniska analysen efter rapport (14 min)
Så tjänar du enklast pengar under rapportperioden!

KURS 3C: ELLIOTTSVÅGTEORI

VIDEO 37: Elliotts vågteori - allt rör sig i vågor, även börsen (38 min)

-Så definierar man börsens vågor!
-Så känner du igen olika typer av rekylfaser!

VIDEO 38: Fibonacci - vågor och matematik (13 min)
-
Fibonnaci fann det gyllne snittet
-Att beräkna målkurser och möjliga vändningsområden med Fibonacci-tal

VIDEO 39: Att göra en våganalys - konkreta praktikfall (28 min)
-Så bedömer du om trenden är upp eller ned med Elliotts vågteori!
-Lär dig se om en nedgång är tillfällig eller om börsen skall fortsätta ned mer!

 

KURS 3D: Live-trading med tape-reading i kombination med chart-reading (64 min)

VIDEO 40:

-Lär dig tjäna pengar på day-trading och tape-reading! 
-Så här identifierar den erfarne day-tradern köparnas styrka, som sedan gör att denne kan förutspå kursuppgång redan innan den inträffat!
-Genom att bevaka avslutstickern erhålls värdefull information för det tränade ögat.  
-När denna information kombineras med ett vanligt kursdiagram och enkel logik, framträder den kommande prisutvecklingen tydligt och klar!

KURS 3E: LIVE-TRADING MED EXPLOSIVE MOMENTUM-TRADING (13 min)
VIDEO 41: 

– Se hur du tjänar 10.000 kr på 5 minuter!
– Detta genom att identifiera rätt köpsignal, i rätt aktie, med rätt riskhantering!

KURS 3F: STOP-LOSS ADVANCED - EXAKT HÄR PLACERAR DU DEN (18 MIN)
VIDEO 42: 

I denna utbildning får du lära dig:
-Vad är en stop-loss mer exakt!
-Därför skall du använda dig av en stop-loss!
-Dessa stop-loss metoder finns!
-Så hanterar du problematiken med stop-loss över natt då risken är stor!
-Exakt här placerar du den!